Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Fundația Constantin Matasă

                Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Constantin Matasă” a fost constituită la data de 11 nov. 1994, cu prilejul deschiderii sesiunii de comunicări ştiinţifice dedicate împlinirii a şase decenii de la fondarea, de către preotul Constantin Matasă, a muzeului de arheologie şi istorie din Piatra-Neamţ. Cei aproape 100 de participanţi, în marea lor majoritate cunoscători ai vieţii şi activităţii ilustrului înaintaş, luând act de scopul şi ordinea de zi a adunării şi-au manifestat adeziunea faţă de iniţiativa conducerii Complexului Muzeal Judeţean Neamţ de înfiinţare a unei fundaţii care poate contribui, prin mijloace specifice, la stimularea activităţilor cultural-ştiinţifice organizate de muzeele nemţene.

                În cadrul şedinţei au fost stabilite, de comun acord, denumirea fundaţiei, sediul acesteia, consiliul de conducere şi s-a analizat şi completat proiectul de statut conceput anterior de către iniţiatorii acestui organism non-guvernamental.

                Potrivit statutului său, Fundaţia Cultural Ştiinţifică „Constantin Matasă” este persoană juridică română, are caracter nonprofit şi nelucrativ. Referitor la obiectul său de activitate şi mijloacele financiare, reţinem:

  1. acţiunile şi manifestările cultural-ştiinţifice organizate urmăresc cunoaşterea aprofundată a istoriei locale, valorificarea cercetărilor şi lucrărilor preotului şi arheologului Constantin Matasă; stimularea cercetării în domeniul în care a activat acesta, cunoaşterea, conservarea şi valorificarea turistică a monumentelor istorice şi de artă, a rezervaţiilor şi siturilor arheologice, elaborarea şi editarea unor lucrări care să pună în valoare cercetările efectuate în domeniile amintite etc.;
  2. resursele financiare ale fundaţiei sunt constituite din sponsorizări, donaţii, editarea şi valorificarea unor lucrări ştiinţifice şi materiale publicitare, taxe de înscriere;
  3. mijloacele băneşti sunt folosite pentru sprijinirea acţiunilor şi manifestărilor iniţiate de fundaţie şi a celor organizate de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, pentru cercetarea ştiinţifică, editarea unor lucrări, achiziţionarea unor materiale documentare, funcţionarea fundaţiei etc.

                Pot fi membri ai Fundaţiei cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate, religie sau pregătire profesională, care au preocupări în domeniile care fac obiectul activităţii Fundaţiei şi doresc să o sprijine.

                Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Constantin Matasă” s-a implicat, prin membrii şi simpatizanţii săi, la susţinerea şi sprijinirea unui mare număr de acţiuni, dintre care evidenţiem următoarele:

  • în 1995, simpozioanele: Hindău-1395 (la Ghindăoani), Cetatea Neamţ - şase secole de istorie (la Tg. Neamţ), Ing. Dimitrie Leonida, 30 de ani de la moarte (la Bicaz); sesiunea ştiinţifică Piatra-Neamţ - peste şase veacuri de existenţă (la sediu); colocviul internaţional Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei (la Bacău-Tescani şi Poduri) şi expoziţiile Cahle medievale din Moldova şi Ceramica neolitică din România (la sediu);
  •  în 1996, comemorarea a 25 de ani de la moartea preotului C. Matasă; colocviul Bisericile de lemn din judeţul Neamţ. Repere ale arhitecturii religioase; sesiunea ştiinţifică Cercetarea arheologică, componentă a activităţii muzeale şi expoziţia Colecţii şi colecţionari de numismatică; toate la Piatra-Neamţ;
  • în 1997 au fost sprijinite: simpozionul 540 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare; colocviul internaţional Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural Cucuteni-Tripolie şi marea expoziţie organizată la Salonic-Grecia, Cucuteni, ultima mare civilizaţie eneolitică a Europei;
  • în 1998 s-au organizat colocviul Constantin Matasă - personalitate a arheologiei româneşti, precum şi expoziţia Lascăr Vorel - un expresionist în pictura românească; expoziţia Regimentul 15 Războieni – 120 de ani de existenţă;
  • în 1999 s-a stimulat organizarea expoziţiilor Pictorul Corneliu Baba în muzeele din Moldova; Medalii şi plachete româneşti şi străine; Viaţa la Dunărea de Jos acum 6500 de ani şi Retrospectiva Iulia Hălăucescu; sesiunea ştiinţifică anuală a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi simpozionul Dascăli nemţeni de altădată; toate la Piatra-Neamţ;
  • pentru anul 2000 remarcăm: expoziţia Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul (la sediu), simpozioanele Plutăritul pe Valea Bistriţei (la Bicaz) şi Din istoria medicinii nemţene (la Piatra-Neamţ), precum şi dezvelirea bustului principesei Elena Cuza, o acţiune culturală apreciată în oraş, care a fost posibilă datorită sprijinului deosebit pe care l-am avut din partea familiei dr. Mabel Silva D. Cuza şi prof. Hugo Benitez Puga din Barcelona-Spania.


Extras din lucrarea: In Memoriam Constantin Matasă, BMA X, 2001