Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Evenimente

Informatii Generale Complexul Muzeal Național Neamț

Înfiinţat în anul 1978, Complexul Muzeal Județean Neamţ cuprinde următoarele unităţi: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Piatra-Neamţ (MIAPN); Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra-Neamţ (MAECPN); Muzeul de Ştiinţe Naturale, Piatra-Neamţ (MSNPN); Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ (MAPN); Muzeul de Etnografie, Piatra-Neamţ (MEPN); Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ (MMCHPN); Expoziţia „Curtea Domnească”, Piatra-Neamţ (ECDPN); Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ (GALVPN); Muzeul de Istorie şi Etnografie, Tg. Neamţ (MIETN); Muzeul Cetatea Neamţ – Tg. Neamţ (MCNTN); Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humuleşti – Tg. Neamţ (MMICH); Casa Memorială „Veronica Micle”, Tg. Neamţ (CMVMTN); Muzeul de Istorie Bicaz (MIB); Muzeul de Istorie Roman (MIR); Muzeul de Artă Roman (MAR) şi Muzeul de Ştiinţele Naturii, Roman (MSNR).
Dacă inițial erau reunite în cadrul instituţiei toate muzeele din reţeaua de stat, din care făcea parte la vremea respectivă şi Muzeul Memorial „Mihail Sadoveanu” de la Vânători-Neamţ, în 1992 muzeele romaşcane s-au separat, sub titulatura de Muzeul de Istorie Roman, după care au revenit la CMJ Neamţ la 31 martie 1999, prin Hotărârea nr. 4 a Consiliului Judeţean Neamț. Din luna aprilie 2020 Complexul Muzeal Județean Neamț devine Complexul Muzeal Național Neamț.

 


Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, sediul Complexului Muzeal Național Neamţ

 

Complexul Muzeal Național Neamţ asigură cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului local şi din afara judeţului, a celor mai reprezentative mărturii materiale şi spirituale care atestă existenţa şi evoluţia comunităţilor umane din zona subcarpatică a Moldovei, îndeosebi, precum şi specificul mediului înconjurător.
Aşa după cum este înscris în Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, obiectul de activitate constă în coordonarea sectoarelor, secţiilor şi unităţilor componente în scopul: gestionării bunurilor culturale şi de patrimoniu naţional, în condiţii optime de conservare; cercetării şi achiziţionării celor mai valoroase bunuri culturale şi de patrimoniu din teritoriu; conservării, restaurării, studierii, fişării, catalogării şi depozitării valorilor din inventarele proprii; punerii la dispoziţia publicului şi cercetătorilor a expoziţiilor muzeale, publicaţiilor, materialelor şi fondului documentar care nu intră sub incidenţa dreptului de autor în scopul întocmirii unor studii; organizării de expoziţii permanente şi temporare, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, etc.; asigurării evidenţei bunurilor de patrimoniu proprii; întocmirii de lucrări pe domenii de activitate, în conformitate cu planurile de cercetare ştiinţifică; asigurării publicităţii unităţilor muzeale şi acţiunilor întreprinse de acestea; dotării cu aparatură şi echipamente; gestionării creditelor bugetare şi a veniturilor proprii, etc.
Din punct de vedere metodologic, Complexul Muzeal Național Neamţ este subordonat Direcţiei Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin serviciile de specialitate şi colaborează cu Direcţia Pentru Cultură şi Patrimoniu a Judeţului Neamţ, conlucrarea având loc în temeiul legislaţiei în vigoare (Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil; Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr. 311/2003).

Pe lângă Complexul Muzeal Național Neamț funcționează Fundația Cultural-Științifică "Constantin Matasă" și Editura "Constantin Matasă".