Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Salonul de iarnă 2022 (Galeriile de Artă Lascăr Vorel)

Anual, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț, au obișnuit publicul ca întreaga lună decembrie să fie dedicată expoziției colective “Salonul de iarnă”, în cadrul căreia expozanții sunt membrii Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) – filiala Neamț. Lucrările expuse pe simezele galeriilor sunt realizate în diferite tehnici și materiale, precum: ulei, acrilic, acuarelă, pastel, tuș, carton, lemn, ceramică, gips și tehnică mixtă. La această expoziție au participat 21 de artiști plastici nemțeni care au realizat lucrări atât în stil realist cât și abstract, peisaje, flori, fie elemente ale cadrelor tematice de iarnă, dar și lucrări în care s-a urmărit un anumit concept artistic, căpătând astfel un sens real în tematica expozițională.
Deși membrii expozanți fac parte din generații diferite și au stiluri artistice distincte, fiecare are propriul său parcurs artistic, dar ceea ce îi unește este actul creator. Dorința de a împărtăși privitorilor frânturi din atelierele în care își desfășoară activitatea, i-a determinat să vină în fața publicului cu aceeași bucurie de a expune.
Membrii expozanți ai acestei ediții a Salonului de iarnă 2022, sunt: Ștefan Potop, Florin Mircea Zaharescu, Dumitru Bezem, Dumitru Bostan, Arcadie Răileanu, Mircea Titus Romanescu, Laurețiu Dimișcă, Dumitru Bogdan Enache, George Romila, Lucian Gogu Craiu, Cristinel Prisacaru, Radu Macavei, Irina Maria Moldovan, Ștefan Roșu, Carmen Cărbunariu, Narcisa Stejeran, Viorica Ciucanu, Oana Gavriliu, Oana Doru, Valentina Chirvase, Ștefan Ioan Diaconu.
“Salonul de iarnă” este una dintre cele mai importante manifestări expoziționale găzduite de Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, care adună laolaltă, prin tradiție, un număr mare de artiști nemțeni.
Făcând o incursiune în timp, vom prezenta pe scurt câteva date biografice despre fiecare artist plastic care expune la această ediție.
Ștefan Potop, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Neam s-a născut la Tazlău, județul Neamț, în data de 30 august 1960.

Educație artistică:
• Liceul de Artă – Bacău;
• Facultatea de Arte Plastice "George Enescu" - Iași, promoția 1987;
• Diploma de licență în profilul Arte Plastice, specializarea pictură, restaurare.

Și-a făcut debutul în 1986, la București, în cadrul unei expoziții studențești, după care a urmat o bogată activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții personale, de grup, bienale sau participând la diverse tabere de creație, munca și talentul său fiindu-i ulturaîncununate cu diverse premii și diplome. Actualmente, artistul Ștefan Potop este profesor la Liceul de Arte “Victor Brauner” din Piatra Neamț, împărtășind elevilor din vasta sa cunoaștere și experință, astfel formând noi ucenici și întregi generații de viitori artiști plastici. Ștefan Potop este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din cultura nemțeană, și nu numai, fiind astfel un nume consacrat al artelor plastice.
Florin Mircea Zaharescu, s-a născut în Sibiu, la data de 3 iulie 1949.

Educație artistică:
• Liceu: 1956 – 1968 Liceul de Artă Plastică – Ploiești;
• Studii universitare: 1968 – 1974 - Institutul de Artă Plastică “Nicolae Grigorescu” din București.

Notorietatea de care se bucură Florin Mircea Zaharescu se datorează cu desăvârșire dăruirii sale pentru artă; talentul, munca și viziunea sa putând fi remarcate în multiltudinea de expoziții personale și de grup și în prezența sa constantă la saloane de artă plastică, tabere de creație și bienale și totodată fiind prezent cu sculpturile sale nu doar în spații de expunere precum galerii de artă sau muzee, ci și în biserici (grupuri statuare) și în spații publice sau private.. De curând, în 2019, cu prilejul expoziției “Salonul de iarnă”, în cadrul Galeriilor de Artă “Lascăr Vorel” a fost declarat “artistul anului”.
Dumitru Bezem, s-a născut la Tarcău, județul Neamț, în data de 23 octombrie 1947. Și-a desfășurat studiile universitare în cadrul Facultății de Arte Plastice de la Iași, începând cu anul 1972 și tot atunci a intrat în atenția publicului cu debutul său în lumea artelor plastice. Activitatea expozițională a artistului Dumitru Bezem constă în participarea sa la numeroase expoziții personale și de grup, atât în țară cât și în străinătate, tabere de creație și bienale, fiind apreciat pentru cromatica lucrărilor sale și tematica aleasă întodeauna pentru a fi cât mai aproape de sufletele oamenilor, dar și pentru caracterul său prietenos și disponibilitatea permanentă de a vorbi cu oamenii despre artă și frumos.
Dumitru Bostan Jr. s-a născut în Piatra Neamț, la data de 27 noiembrie 1962. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice din București, din 1986 la specializarea artă monumentală și restaurare pictură murală. În prezent își desfășoară activitatea ca restaurator în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț. Se bucură de o bogată activitate expozițională având la activ numeroase expoziții personale și participări la expoziții colective, tabere de creație și bienale.
Arcadie Răileanu, s-a născut la 28 noiembrie 1950, în Satul Pietreni din Republica Moldova.

Studii universitare:
• Institutul Politehnic din Chișinău;
• Facultatea de Construcții Urbane – specializarea Arhitectură.

În biografia sa artistică, se menționează participarea la numeroase expoziții personale și colective, tabere de creație și bienale, târguri de artă și expoziții internaționale. Deși este cunoscut mai mult pentru lucrările în acuarelă, întâlnim pe simezele galeriilor de artă și a muzeelor numeroase lucrări de pictură.
Mircea Titus Romanescu s-a născut la data de 16 august 1950, în Piatra Neamț și este membru UAP – filiala Neamț din noiembrie 2007.

Studii:
• 1969 – 1974 – Institutului Politehnic București;
• 2004 – 2006 – Universitatea de Vest, Facultatea de Arte Timișoara, Master în“Management și impresariat în arte vizuale”, (Prof.Constantin Prut).

Activitatea expozițională a artistului este una vastă, atât în țară cât și în străinătate, aceasta fiindu-i recunoscută prin nenumărate premii și distincții naționale și internaționale.
Laurențiu Dimișcă, s-a născut în Piatra Neamț, la data de 17 ianuarie 1977.

Educație artistică:
• 1991 – 1995 - Liceul de Arte “Victor Brauner” din Piatra Neamț;
• 2000 – licențiat în pictură, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca;
• 2002 – master în pictură, în cadrul UAD Cluj-Napoca;
• 2011 – își definitivează doctoratul în arte plastice și decorative.

În ceea ce privește spectrul artistic din care face parte Laurențiu Dimișcă, putem spune că nu se limitează doar la materiale clasice de pictură, cum ar fi pânza sau cartonul, ci se extinde cu viziunea și conceptele sale artistice și în domeniul textil, tapiserie, mobilă, design vestimentar, picto/obiect așa cum menționează artistul. Viziunea stilistică a artistului plastic Laurențiu Dimișcă a fost remarcată la numeroase expoziții personale și colective atât naționale cât și internaționale, tabere de creație, workshop-uri de artă, dar și în spații publice. În 2021 a fost declarat “artistul anului” în cadrul vernisajului expoziției Salonul de iarnă de la Galeriile de Artă “Lascăr Vorel” din Piatra Neamț.
Dumitru Bogdan Enache, un alt expozant al acestei ediții este născut la 11 mai 1973, în Iași. Stilul său complex îmbină numeroase forme de exprimare artistică, întâlnindu-se cu precădere narațiunea cu suprarealismul, simboluri și forme geometrice și stilizate, dar și desenul extrem de studiat, toate laolaltă conturând un univers artistic distinct și profund. Ca și colegii de breaslă, are la activ expoziții personale și colective și tabere de creație. Un îndemn memorabil al artistului vizual ieșean este: “Să ne apărăm arta cu toate armele noastre”.
George Romila, născut în 1979, în Piatra Neamț, se remarcă prin conceptualitatea lucrărilor laice dar și prin frumusețea și expresivitatea icoanelor sale.

Educație artistică:
• Liceul de Artă “Victor Brauner” din Piatra Neamț;
• Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, secția grafică.

Activitatea sa artistică este amplă și constă în numeroase participări la expoziții personale și colective, tabere de creație, expoziții cu tematică religioasă și bienale. În anul 2021, în cadrul Bienalei Naționale de Arte Plastice “Lascăr Vorel” din Piatra Neamț, a câștigat marele premiu, cu lucrarea “Drum. Capăt”, la secția grafică.
Lucian Gogu Craiu, s-a născut în Piatra Neamț, la data de 20 august 1975 și este membru titular al UAP din 2002.

Educație artistică:
• 1990 – 1994 - Liceul de Artă “Victor Brauner”, Piatra Neamț;
• 1994 - 1999 - Universitatea de Arte Frumoase - Teatru, Muzică, Arte Plastice, Decorative şi Design „George Enescu” din Iaşi, licenţiat în Pictură – promoţia 1999, clasa Maestrului Dan Hatmanu și Mihail Tarași;
• 2002 - Universitatea de Arte Frumoase- Teatru, Muzică, Arte Plastice, Decorative şi Design „George Enescu” din Iaşi, certificat în Definitivarea în Învăţământ;
• 2017 – formator Atelierul de lucru Pictură în cadrul proiectului ”Creație și inovație pentru creșterea calității și vieții copiilor cu cerințe educative speciale”.

Prin stilul său artistic mereu inovator și căutător neobosit în și prin diversele forme de exprimare ale concepțiilor sale artistice, este remarcat la numeroase expoziții personale, colective, tabere de creație și bienale, simpozioane și ateliere de pictură, ceea ce conturează o bogată activitate culturală și artistică atât la nivel național cât și internațional. Este în prezent profesor titular de pictură la Palatul Copiilor din Piatra Neamț și deține de asemenea propria sa galerie de artă, fiind unul dintre cei mai activi artiști nemțeni.
Cristinel Prisacaru, artist romașcan, născut la data de 29 mai 1979, este cunoscut ca fiind pictor monumental, caricaturist, peisagist, iconar, pictor de şevalet.

Educație artistică:
• 1993 – 1997 - Liceul de Artă “Victor Brauner” din Piatra Neamț;
• Facultatea de Arte Plastice și Design, Iași.

Profesor dedicat, dar și un artist prezent pe simezele multor galerii de artă și muzee, are la activ numeroase expoziții personale și participări la expoziții colective, tabere de creație, olimpiade naționale de arte plastice cu lucrări de pictură, grafică și icoane.
Radu Cristian Macavei, s-a născut în 1965 la Iași. Din 2011 face parte din echipa Școlii Populare de Artă din Piatra Neamț, a cărei activitate o coordonează, în cadrul Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare”.

Educație artistică:
• Liceul de Arte “Octav Băncilă”, Iași;
• 1989 – absolvent al Academiei de Arte “George Enescu” din Iași, la clasa maestrului Dan Hatmanu.

Lucrările sale se află în colecții private din țară și străinătate și în CV-ul său artistic deține, numeroase expoziții personale și participări la expoziții colective, tabere de creație din țară și străinătate. În lucrările realizate de-a lungul timpului se remarcă o expresivitate profundă și o cromatică elaborată.
Irina Maria Moldovan, născută la data de 14 iulie 1974, în Bicazu Ardelean, este o nouă membră al UAP – filiala Neamț, avocată de profesie, “trăiește și se inspiră permanent dintr-o lume a culorilor”, așa cum ea însăși spune.

Educație artistică:
• Școala Populară de Arte “Carmen Saeculare” din Piatra Neamț – la clasa prof. Radu Macavei.
• Master în pictură - Facultatea de Arte și design, Iași.

Deține în biografia sa artistică numeroase participări la tabere naționale și internaționale de creație și expoziții colective.
Ștefan Roșu, născut în Potoci, jud. Neamț, are la activ numeroase expoziții personale și participări la expoziții colective și tabere de pictură.

Educație artistică:
• Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” din Borca;
• Facultatea de Arte Plastice și Design, Iași.

Stilul său pictural, inconfundabil de altfel, este cel abstract și se remarcă printr-o cromatică puternică și forme conturate. Lucrează în atelierul său purtat fiind de bucuria de a picta, neștiind însă cum va arăta opera în final, așa cum spunea însăși artistul în cadrul unui vernisaj.
Carmen Cărbunariu, cu un traseu impresionant în lumea artei, este născută în 1958, la Piatra Neamț. Deși face primii pași în pictură sub îndrumarea pictorului Pompiliu Clement, alege ulterior un alt domeniu de studiu, însă după mulți ani se reîntoarce la artă cu o pasiune neobosită.

Studii:
• Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;
• Academia di Belle Arte di Carrara, Italia.

Deși este de puțin timp membră a UAP – filiala Neamț, are la activ numeroase expoziții personale și colective, cele mai multe fiind în străinătate. Lucrările sale sunt caracterizate de un hiperrealism expresiv și marcant.
Narcisa Stejeran, născută în Brăila, la 10 octombrie 1964, membră a UAP – filiala Neamț a participat la numeroase expoziții colective de pictură.

Studii:
• Institutul de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București;
• Facultatea de Arte Plastice, Galați.

Viorica Ciucanu s-a născut în satul Buhalnița din județul Neamț, în data de 27 septembrie 1961. Deși a avut un alt domeniu de studiu și activitate, după 40 de ani a fost marcată tot mai mult de dorința de a picta, astfel că se înscrie la Școala Populară de Arte din Piatra Neamț, la clasa pictorului Arcadie Răileanu. Alegerea târzie a studiului în artele plastice nu a împiedicat-o să aibă o bogată activitate expozițională intensă, ci din contra artista s-a remarcat prin numeroase expoziții personale și participări în tabere de creație, expoziții colective, bienale. De fiecare dată, expozițiile sale sunt marcate de un anumit concept artistic, ajungând și la expoziții de tip instalație, iar lucrările în stil abstract ascund idei profunde.
Oana Gavriliu s-a născut la 28 iulie 1971 în Piatra Neamț și este la rândul ei, membră a UAP – filiala Neamț din 2015.

Educație artistică:
• 2012 - 2014 - Master, Grafică, Universitatea de Arte ,,George Enescu”, Iași;
• 2006- 2009 - Pictură, Şcoala de Artă ,,Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ;
• 1995- 2000 - Pictură, grafică, arte decorative și design, Casa de Cultura a Studenților, Iași;
• 1990- 1995 - Arte decorative și design vestimentar, Casa de Cultura a Studenților, Iași;

A urmat o bogată activitate expozițională atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții personale, de grup, bienale sau participând la diverse tabere de creație, workshop-uri de artă, activitatea fiindu-i răsplătită prin diverse premii și diplome.
Oana Doru, nouă membră a UAP – filiala Neamț, participă cu lucrări în tehnică mixtă, într-un stil artistic original. Este o prezență constantă pe simezele gleriilor în cadrul expozițiilor colective.
Valentina Chirvase, profesor, dedicată nu numai elevilor ci și artelor plastice. Participă în expoziție cu o selecție de lucrări abstracte.
Ștefan Ioan Diaconu s-a născut în Piatra Neamț, la 16 iunie 1992 și activează ca profesor de arte plastice.

Educație artistică:
• 2007 – 2011 - Liceul de Artă “Victor Brauner”, Piatra Neamț;
• 2011 – 2014 – Facultatea de Arte vizuale și Design, Iași – specializarea pictură murală;
• 2014 – 2016 – Master specializarea Artă Murală – Facultatea de Arte vizuale și Design, Iași.

Activitatea sa expozițională este diversă, fiind activ în viața artistică nemțeană cu expoziții personale și participări la expoziții colective, bienale, saloane de artă, simpozioane și tabere de creație. Printre tehnicile sale preferate amintim aici pictură în culori acrilice, sgrafitto, și mozaic.
Artiștii expozanți ai Salonului de iarnă din acest an au prezentat lucrări inedite, subiectele fiind legate de sărbătorile de iarnă. Dorința lor a fost încă o dată aceea de a menține neîntreruptă legătura cu publicul nemțean.

Galerie foto - click pentru a vizualiza