Complexul Muzeal Național Neamț anunță publicul vizitator că începând cu data de 29 iulie 2019 unitatea principală, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, își sistează activitatea.

Cercetare

Potrivit tradiţiei şi activităţilor cuprinse în planul anual de cercetare, cât şi solicitărilor venite din partea a diverşi investitori, instituţia a desfăşurat numeroase investigaţii, din care au rezultat un patrimoniu excepţional şi informaţii de valoare, care vor contribui la o mai bună cunoaştere a trecutului zonei. Au fost întreprinse:

1. Cercetări arheologice

 

* vezi, în principal: R. Munteanu, D. Garvăn, Cercetări arheologice în judeţele Neamţ şi Bacău (2004-2006), în MemAntiq, XXIV (2007), 2008, p. 525-534; D. Garvăn, R. Munteanu, Cercetări arheologice efectuate în perioada 2007-2010, în MemAntiq XXV-XXVI, 2010, p. 537-561, precum şi cronicile cercetărilor arheologice din România, din anii 2007-2010.


a. Săpături sistematice:
1. Poduri-Dealul Ghindaru; 2006-2009; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), D. Monah, R. Munteanu, D. Garvăn, C. Preoteasa, D. Nicola, L. Uţă;

Istoricul cercetărilor - extras din Poduri-Dealul Ghindaru - O Troie in Subcarpații Moldovei - Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Poduri – Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei, BMA, XIII, 2003

Pe aceeasi tema: Poduri-Dealul Ghindaru - Cercetările arheologice din Caseta C 2005-2009 - Gheorghe Dumitroaia, Roxana Munteanu, Constantin Preoteasa, Daniel Garvăn, BMA XXII, 2009

2. Ţolici-Hălăbutoaia; 2007, 2008 şi 2010; colectiv din partea CMJ: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), R. Munteanu, D. Garvăn, V. Diaconu;

3. Roşiori-Ţarina Veche sau La Humărie; 2007; G.D. Hânceanu.

Cercetările arheologice de Roșiori-Dulcești (Jud. Neamț) 2004-2007, 2015-2016.

b. Săpături preventive:
1. Piatra-Neamţ - Curtea Domnească; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), A. Bătrâna, R. Munteanu, D. Garvăn, S. Ceauşu, L. Uţă, V. Diaconu;
2. Piatra-Neamţ-Terasa Gospodinelor; 2008; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), R. Munteanu, D. Garvăn;
3. Piatra-Neamţ - str. V.A. Urechia, nr. 3; 2010; R. Munteanu;
4. Podoleni-Conacul Crupenschi; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), D. Garvăn, R. Munteanu;
5. Săbăoani-La Izlaz/La Izvoare; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), G.D. Hânceanu, A. Ciobanu;
6. Ştefan cel Mare-Conac şi Biserica Sf. Gheorghe; 2009; D. Garvăn, V. Diaconu;
7. Tg. Neamţ-Cetatea Neamţ; 2008; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), A. Bătrâna, R. Munteanu, V. Diaconu,, D. Garvăn.

c. Supravegheri:
1. Dulceşti-Biserica Pogorârea Sf. Duh; 2008; A. Ciobanu, G.D. Hânceanu;
2. Făurei-Podul lui Pavel; 2007; Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn;Morminte medievale descoperite cu ocazia săpăturilor preventive la Cetatea Neamţ (stânga) şi Piatra-Neamţ - Curtea Domnească (dreapta)

 

3. Pângăraţi-Livadă; 2010; D. Garvăn;
4. Piatra-Neamţ - Bulevardul Decebal nr. 3, 2008, R. Munteanu; str. Fermelor; 2008, Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn; Biserica Văleni, 2010, R. Munteanu, D. Garvăn; Pârtia de schi, 2009, D. Nicola;
5. Roman-str. Ştefan cel Mare nr. 7; 2007; G.D. Hânceanu;
6. Sagna-Biserica Sf. Nicolae şi Baza Sportivă; 2009; Gh. Dumitroaia G.D. Hânceanu şi A. Ciobanu.

d. Constatări:
1. Brăşăuţi-Vatra Satului; 2009; R. Munteanu, D. Garvăn;
2. Mastacăn-În Livadă; 2007; Gh. Dumitroaia, D. Nicola, R. Munteanu, D. Garvăn;
3. Piatra-Neamţ-Casa Lalu; 2009; R. Munteanu;
4. Roman-str. Tineretului, nr. 9; 2009; A. Ciobanu.

e. Periegheze:
1. Borleşti-D. Cucu, D. Runcu, D. Puricenilor; 2009, 2010; R. Munteanu şi D. Garvăn;
2. Cârligi-În Cimitir; 2008; D. Garvăn, R. Munteanu, Gh. Dumitroaia;
3. Girov-Ghigoieşti; 2010; D. Garvăn, R. Munteanu, S. Ceauşu
4. Ştefan cel Mare-Părăul Bahna; 2009; D. Garvăn, C. Preoteasa;
5. Ţolici-Cimitir; 2009-2010; D. Garvăn, V. Diaconu;
6. Zona Tg. Neamţ; 2007-2010; V. Diaconu.

f. Granturi cu caracter arheologic:
1. Cercetări pluridisciplinare privind răspândirea şi evoluţia modului de viaţă agricol în neolitic (mileniile VI-IV î.Hr.), la est de Carpaţii Răsăriteni, director: L. Bejenaru (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi); membri din partea CMJ Neamţ : D. Monah, Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa şi D. Garvăn;
2. Exploatarea sării în preistoria României, director: D. Monah, membri: Gh. Dumitroaia, F. Monah, D. Nicola, R. Munteanu, D. Garvăn, C. Preoteasa.
În aceeaşi categorie poate fi înscrisă şi misiunea arheologică româno-franceză Exploatarea preistorică a izvoarelor de apă sărată din Moldova (Coopération franco-roumaine en archéologie, Ambassade de France en Roumanie, 2009, p. 13-20.), începută în anul 2004 şi continuată în ultimii ani; au participat, din partea CMJ, Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn şi D. Nicola.

Cercetări în zona cu izvoare sărate

 

2. Cercetări cu caracter paleontologic


a. Deplasări în scopul identificării şi colectării de materiale fosile:
- în zonele Doamna, Dumesnic şi Gura Humorului (I. Grădianu, în 2006);

 

- în pânza de Vrancea (pârâul Doamna), în regiunea Gura Humorului şi în zona Naslavcea (R. Moldova) (I. Grădianu, în 2007);
- flişul Carpaţilor Orientali (Valea Moldovei) şi zona pânzei de Vrancea (I. Grădianu, în 2008 şi 2009).

b. Proiecte naţionale:
- Program TD/CNCSIS 118 GR/2007;
- continuare TD/CNCSIS 74 GR/2008.

c. proiecte internaţionale:
2008 - Grant # 8215-07 National Geographic Society (coord. Dr. A. F. Bannikov, Rusia), având ca locaţie Caucazul de Nord;
2009 - Grant # 8553-08 National Geographic Society (coord. Dr. N. Micklich, Germania), în zona Baden-Würtemberg;
2010 - Grant # 8786-10 National Geographic Society (coord. Dr. Ruzena Gregorova, Cehia), în zona Brno;
La toate acestea, din partea CMJ a participat I. Grădianu.

3. Cercetări cu caracter biologic


a. Studii
- Flora şi vegetaţiei Lacului de baraj natural Cuiejdel, în vederea fundamentării statutului de rezervaţie naturală complexă – 2006;
- Studiul comparativ al arealelor protejate: Lacul Roşu şi Lacul Cuiejdel – 2007;
- Studiul biologic al rezervaţiei naturale avifaunistice – Lacul de baraj Pângăraţi – 2008;
- Studii floristice şi fitocenologice în Parcul Naţional Hăşmaş-Cheile Bicazului – 2009;
- Studiul vegetaţiei rezervaţiei naturale complexe, Lacul de baraj natural Cuiejdel – 2010.

 

b. Colaborare la Programul de cercetare ştiinţifică AGRAL cu Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” cu tema: Cercetări eco-biologice şi sistematice privind cunoaşterea şi refacerea pajiştilor degradate de la confluenţa Moldovei cu Siretul – 2006-2007.

Coordonator: N. Lăcătuş.

Cercetări paleontologice şi biologice în zonele Cozla şi Cuiejdel