Publicații Seria Bibliotheca Memoriae Antiquitatis

Seria Bibliotheca Memoriae Antiquitatis

image Ștefan Cucoș
Ceramică Neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț
BMA I, 1973
» Cuprins
» Text
» Catalog
image Gheorghe Dumitroaia, Dan Monah (eds.)
Cucuteni aujourd'hui
BMA II, 1996, ISBN 973 – 9136 – 15 – X
» Cuprins
» Prefata
» Descarcă text integral
image Dan Monah
Plastica Antropomorfă a Culturii Cucuteni-Tripolie
BMA III, 1997, ISBN 973 – 9136 – 17 – 6
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Ioan Mitrea
Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna
BMA IV, 1998, ISBN 973 – 98298 – 2 – 1
» Cuprins
» Rezumat
image Cornelia-Magda Mantu
Cultura Cucuteni Evoluție Cronologie Legături
BMA V, 1998, ISBN 973 – 98298 – 4 – 8
» Cuprins
» Rezumat
image Ștefan Cucoș
Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei
BMA VI, 1999, ISBN 973 – 99195 – 0 – 2
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia
Comunități Preistorice din Nord-Estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu
BMA VII, 2000, ISBN 973 – 99826 -8 – 9
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Dragomir Nicolae Popovici
Cultura Cucuteni Faza A. Repertoriul așezărilor (1)
BMA VIII, 2000, ISBN 973 – 85157 – 0 – X
» Cuprins
» Abstract
image Ioan Mitrea
Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor - Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII
BMA IX, 2001, ISBN 973 – 99826 -7 – 0
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia
In Memoriam Constantin Matasă
BMA X, 2001, ISBN 973 – 85157 – 1 – 8
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Victor Sorochin
Aspectul Regional Cucuteni Drăgușeni-Jura
BMA XI, 2002, ISBN 973 – 85157 – 5 – 0
» Cuprins
» Rezumat
image Volum îngrijit de Mircea Petrescu-Dîmboviţa și Victor Spinei
Cercetări Arheologice și Istorice din zona lacului de acumulare Bicaz
BMA XII, 2003, ISBN 973 – 85157 – 7 – 7
» Cuprins
» Rezumat
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Poduri-Dealul Ghindaru - O Troie in Subcarpații Moldovei
BMA XIII, 2003, ISBN 973 – 85157 – 8 – 5
» Cuprins
» Rezumat
image Mircea Petrescu-Dîmbovița, Mădălin-Cornel Văleanu
Cucuteni-Cetățuie Monografia arheologică
BMA XIV, 2004, ISBN 973 – 7777 – 01 – 8
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Primul Muzeu Cucuteni din România
BMA XV, 2005, ISBN 973 – 7641 – 00 – 0
» Cuprins
» Descarcă text integral
image Gheorghe Dumitroaia, John Chapman, Olivier Weller, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Dan Monah (eds.)
Cucuteni 120 ans des recherches - Le temps du bilan
BMA XVI, 2005, ISBN 973 – 7777 – 02 – 6
» Cuprins
image Mircea Petrescu-Dîmbovița
Amintirile unui arheolog
BMA XVII, 2006, ISBN (10) 973 – 7777 – 04 – 2 ISBN (13) 978 – 973 – 7777 – 04 – 1
» Cuprins
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Oliver Weller et John Chapman (eds.)
L'exploitation du sel a travers le temps
BMA XVIII, 2007, ISBN 978 – 973 – 7777 – 03 – 4
» Cuprins
image Felicia Monah, Dan Monah
Cercetări Arheobotanice în Tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru
BMA XIX, 2008, ISBN 978 – 973 – 7777 – 10 – 2
» Cuprins
» Abstract
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Daniel Garvăn (eds.)
Sarea de la prezent la trecut
BMA XX, 2008, ISBN 978 – 973 – 7777 – 16 – 4
» Cuprins
image Gheorghe Dumitroaia
Muzeul Cetatea Neamț
BMA XXI, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 12 – 6
» Abstract
image Gheorghe Dumitroaia, Roxana Munteanu, Constantin Preoteasa, Daniel Garvăn
Poduri-Dealul Ghindaru - Cercetările arheologice din Caseta C 2005-2009
BMA XXII, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 13 – 3
» Cuprins
» Abstract
image Daniel Garvăn, Dan Buzea, Alin Frînculeasa
Precucuteni - Originea unei mari civilizații
BMA XXIII, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 14 – 0
» Cuprins
image Roxana Munteanu
Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali
BMA XXIV, 2010, ISBN 978 – 973 – 7777 – 17 – 1
» Cuprins
» Abstract
image Vasile Diaconu
Hăneşti-Botoşani - Mărturii arheologice şi istorice
BMA XXV, 2010, ISBN 978 – 973 – 7777 – 15 – 7
» Cuprins
» Abstract
» Descarcă text integral
image Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Primul muzeu Cucuteni din România
BMA XXVI, 2011, ISBN 978 - 973 - 7641 - 78 - 6
» Text integral
image Dan Monah
Plastica Antropomorfă a Culturii Cucuteni-Tripolie (Ediția a doua, revăzută și adăugită)
BMA XXVII, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 20 - 1
» Cuprins și prefață
image Vasile Diaconu
Depresiunea Neamț - Contribuții Arheologice
BMA XXVIII, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 21 - 8
» Cuprins
» Abstract
image Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
BISERICA "SFÂNTUL NICOLAE" DIN RĂDĂUȚI. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei
BMA XXIX, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 22 - 5
» Cuprins
» Rezumat
image Daniel Garvăn
Contribuții la cunoașterea Culturii Precucuteni
BMA XXX, 2013, ISBN 978 - 973 - 7777 - 26 - 3
» Cuprins
» Rezumat
image Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola
L’impact anthropique sur lʼenvironnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de lʼEurope: in honorem dr. Gheorghe Dumitroaia
BMA XXXI, 2014, ISBN 978 - 973 - 7777 - 28 - 7
» Cuprins
» Prefata
» In Honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia
» Index autori
image Ciprian-Dorin Nicola, Constantin Preoteasa, Gheorghe Dumitroaia
Constantin Matasă: opera istorică și arheologică
BMA XXXII, 2014, ISBN 978 - 973 - 7777 - 31 - 7
» Cuprins
» Date referitoare la viața și opera preotului Constantin Matasă
» Constantin Matasă – pionier al arheologiei din Moldova de sub munte
image Mihaela-Cristina Verzea, Nicolae Dumitrașcu
Familia Regală a României. Pagini de istorie din ținutul Neamțului
BMA XXXIII, 2015, ISBN 978 - 973 - 7777 - 32 - 4
» Cuprins
» În loc de prefață
» Rezumat
image Dan Monah
Religie și artă în paleolitic
BMA XXXIV, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 34 - 8
» Cuprins
Notificări privind o lucrare postumă a lui Dan Monah în
» română sau » franceză
» Introducere
image Gheorghe Dumitroaia
Curtea Domnească - Rapoarte arheologice
BMA XXXV, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 35 - 5
» Cuprins
» Introducere
image Vasile Diaconu
Repertoriul descoperirilor atribuite epocii bronzului din județul Neamț
BMA XXXVI, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 37 - 9

image Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola
Cucuteni culture within the european neo-eneolithic context
BMA XXXVII, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 36 - 2
» Cuprins
» Prefață în limba franceză
image Mihaela-Cristina Verzea, Narcis Dorin Ion
Comorile Peleșului
BMA XXXVIII, 2017, ISBN 978 - 973 - 7777 - 40 - 9
» Cuprins
» Cuvânt înainte
» Comorile Peleșului la Piatra Neamț
image Ciprian-Dorin Nicola, Lucian Munteanu, Gabriel M. Talmțchi
Studia numismatica et archaeologica, In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata
BMA XXXIX, 2018, ISBN 978 - 973 - 7777 - 46 - 1
» Date tehnice/cuprins
» Virgil Mihailescu-Barliba la 80 de ani