Complexul Muzeal Național Neamț anunță publicul vizitator că începând cu data de 29 iulie 2019 unitatea principală, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, își sistează activitatea.

Sistare program de vizitare MMICH (27 iulie 2022)

Începând cu data de 27.07.2022, pentru implementarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț a proiectului "CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL "ION CREANGĂ” HUMULEȘTI, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1.,

Muzeul Memorial ”Ion Creangă” Humulești își sistează activitatea.

Pentru eliberarea integrală a spațiilor (exponate, bunuri de patrimoniu, mobilier etc.) conform notificării aduse la cunoștința noastră prin Adresa nr. 20323/26.07.2022 a Consiliului Județean Neamț, în vederea predării amplasamentului către câștigătorul desemnat prin procedura de licitație, precum și pentruexecuția lucrărilor de construcție, accesul publicului este restricționat la expoziția permanentă, care va fi dezafectată.

Conducerea,