Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din U.R.S.S. Anii 1940-1958 (MIAPN, 19 decembrie 2017, ora 14:00)

Marţi, 19 decembrie 2017, ora 14.00, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ se va inaugura expoziţia „Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din U.R.S.S. Anii 1940-1958”, realizată de Centrul de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei Populaţiei Lituaniei şi Muzeul Victimelor Genocidului. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează acest eveniment în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Programul de cercetare “Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953”.
Prin realizarea acestei expoziţii, cetăţenii Europei, în special tânăra generaţie, află informaţii preţioase legate de crimele pe care regimurile totalitare, nazist şi sovietic, le-au comis pe teritoriul Lituaniei. „Trimişi în locaţii fără condiţii de viaţă corespunzătoare, epuizaţi de boli, foamete şi munca grea, cea mai mare parte a exilaţilor şi a prizonierilor politici au murit”. Expoziţia a fost prezentată pentru prima dată la 21 iunie 2011, la o serată în Parlamentul Europei, marcând trecerea a 70 de ani de la declanşarea deportărilor din Lituania. Ulterior, îmbogăţită sub raport tematic, a fost itinerată în Polonia, Franţa, Marea Britanie, Lituania, Republica Moldova (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a găzduit această expoziţie în perioada 17-31 octombrie 2017).
Fotografiile şi documentele provin din colecţiile Centrului de Cercetare a Genocidului şi a Rezistenţei din Lituania, Muzeului Victimelor Genocidului, Muzeului Naţional al Lituaniei, Muzeului Exilului şi al Rezistenţei din Kaunas, Muzeului „Alka” din Samogitia, Muzeului Regional Tauragè, din fondurile documentare ale Arhivelor Speciale din Lituania, ale Arhivelor Centrale de Stat din Lituania dar şi din colecţii particulare.
„Circa un milion de oameni – lituanieni dar şi polonezi lituanieni, evrei şi germani au fost ucişi, deportaţi, arestaţi sau forţaţi să părăsească ţara de către cele două regimuri totalitare. În acest timp au fost constant încălcate drepturile omului şi ale naţiunii, s-a recurs la violenţă şi la acte de încălcare a legii. Aceste crime ale regimurilor totalitare nu sunt şi nu vor putea fi trecute cu vederea. Amintirea vie a acelor timpuri şi experienţa ne obligă să rememorăm şi să reflectăm la ceea ce s-a întămplat. Din nefericire au fost identificate şi denunţate doar crimele regimului nazist în timp ce dovezile privind crimele regimului sovietic care se încadrează de asemenea la capitolul crime împotriva umanităţii (aşa cum a fost stabilit de către legislaţia internaţională) au fost uitate”. Formă a terorii de masă, deportarea a vizat „elementele socialmente periculoase”, în perioada 1929-1953 înregistrându-se circa 130 de operaţiuni de deportare instrumentate de Stalin, cuprinzând aproximativ 14.500.000 de persoane.
În cadrul manifestării va fi prezent conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secretarul Programului de cercetare „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953”.
Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 19 decembrie 2017-31 ianuarie 2018.