Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Ciocnirea civilizațiilor. Războaiele daco-romane ilustrate în machete (MIAPN, 9 februarie 2017, ora 11:00)

Joi, 09.02.2017, începând cu ora 11.00 va avea loc vernisajul expoziției temporare Ciocnirea civilizațiilor. Războaiele daco-romane ilustrate în machete. Proiectul expozițional pe care îl supunem atenției publicului este rezultatul colaborării Complexului Muzeal Județean Neamț (prin Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț și Muzeul de Istorie Roman), Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Asociația de Modelism Alba.

Despre ce este vorba?

În cadrul expoziției pot fi văzute un număr de zece diorame (realizate la scara 1:72) ce ilustrează scene din Războaiele daco-romane inspirate din basoreliefurile Columnei lui Traian și din cele 54 de metope ale monumentului Tropaeum Traiani de la Adamclisi. Redăm în cele ce urmează titlurile celor zece compoziții împreună cu o scurtă descriere.

Tarabostele Mucapor de la Singidava (dimensiune 50X60 cm) – prezintă ritualul funerar de incinerare a unei căpetenii dacice.

De strajă la granița Imperiului (dimensiune 70X70 cm) – ilustrează un turn de pază construit din piatră și lemn, înconjurat cu un sistem defensiv format din șanț și val de pământ, dotat cu palisadă; scena se petrece iarna.

Canabae legionis-prima așezare civilă de la Apulum (dimensiune 140X70 cm) – prezintă una din porțile castrului și așezarea civilă întemeiată în exteriorul acestuia cu activitățile cotidiene și clădirile specifice.

Asediul (dimensiune 140X70 cm) – prezintă asedierea de către romani a unei fortificații dacice situată pe platoul unui vârf stâncos (similară celei de la Căpâlna), cu zidul construit în tehnica specifică și poarta de intrare apărată de un turn masiv.

Atacul catafractarilor (dimensiune 72X72 cm) – dacii alături de cavaleria sarmată atacă un castru roman construit din lemn.

Năpasta războiului (dimensiune 50X40 cm) – auxiliari romani jefuiesc și incendiază o așezare dacică.

Castra hiberna-Vârful lui Pătru (dimensiune 93X42 cm) – legionarii romani ridicau în timpul campaniilor militare mici castre de marș (castra aestiva) și castre mai mari folosite pe timpul iernii când operațiunile militare încetau numite castra hiberna. Castrele aveau atât rolul de protecție în cazul unui contraatac cât și de păstrare a proviziilor și de regrupare a trupelor.

Ambuscada (dimensiune 72X72 cm) – înfățișează o patrulă romană surprinsă într-o ambuscadă la traversarea unor chei. Dacii atacă de pe înălțimi, iar legionarii realizează un cerc defensiv. Diorama a primit marele premiu la Salonul Internațional de Machete Statice Cupa Cetății-Alba Iulia, 2013.

Se adaugă alte două diorame ce prezintă un tumul avar și o scenă de luptă marcată de prezența acelorași migratori.

Părții de modelism a expoziției i se adaugă un segment consistent de materiale arheologice provenite din cetatea dacică de la Brad (com. Negri, jud. Bacău), cunoscută în antichitate sub numele de Zargidava, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Roman.

Este vorba de o paletă largă de vase dacice (atât piese realizate la mână cât și la roată) ce ilustrează întreaga tipologie ceramică a secolelor II î.Hr. – II d. Hr. Interesant de remarcat sunt vasele ritualice dacice, unele imitaţii (după Kernos), dar şi recipientele miniaturale, perforate, împreună cu vasele cu tub, din categoria ceramicii pictate, utilizate la ceremoniile religioase (pentru libaţiile cu vin).

De altfel, pe lângă adorarea divinităţilor locale, erau practicate şi alte culte, precum cultul vetrei, al soarelui, situaţie reflectată în forma locuinţelor, a vetrelor, a sanctuarelor, dar şi prin piese, discuri de lut sau de argint, iar alteori doar prin ilustrarea razelor solare, incizate pe diverse obiecte (discuri, fusaiole, jetoane).

O secțiune specială intitulată original și copie prezintă vase specifice lumii romane care au fost imitate de meșterii olari geto-daci. Pe lângă acestea, se remarcă şi obiectele de import romane, precum fibule, aplice, ornamente pentru care de paradă, brăţări şi artefacte de os. Deosebit de spectaculoase sunt piesele de metal din sfera militară – vârfuri de suliță, vârfuri de săgeată, elemente de ranforsare a scutului şi lame de cuțit.

Segmentul final al expoziției este consacrat celor două replici realizate după războinicii implicați în operațiunile militare ale vremii. Astfel vor putea fi văzuți un războinic dac respectiv un legionar roman, ambii dotați cu echipamentul militar corespunzător.

La vernisajul expoziției vor lua parte reenactori de la Alba Iulia (Garda Apulum) și Iași (Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova).

Expoziția va putea fi vizitată până la finalul lunii martie; prețul unui bilet este de 2 lei/persoană.

 

Vă așteptăm!