Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Expoziție temporară - Mihai Eminescu în arta medaliei. Colecțiile Coriolan Chiricheş și Mihai Cornaci (Botoșani)

image

Mihai Eminescu în arta medaliei. Colecţiile Coriolan Chiricheş şi Mihai Cornaci (Botoşani)

Muzeul de Istorie şi Arheologia Piatra-Neamţ valorifică periodic piese din colecţiile particulare. În această perioadă instituţia noastră şi-a propus să valorifice materialul numismatic şi nu numai din colecţiile Coriolan Chiricheş şi Mihai Cornaci.
În expoziţie, sunt etalate medalii Mihai Eminescu emise cu diferite prilejuri. Astfel atragem atenţia asupra medaliei emise în 1909 la Galaţi cu prilejul comemorării a 20 de ani de la trecerea în eternitate, dar şi mitrica din 1850 (registrul de născuţi de la biserica Uspenia, Botoşani). În expoziţie sunt prezentate şi medaliile 75 de ani de la moartea lui M. Eminescu şi Ion Creangă emisă în 1964, medaliile emise cu prilejul Centenarului morţii lui Mihai Eminescu din 1989, placheta realizată de gravorul C. Dumitrescu – M. Eminescu 120 de ani de la moarte dar şi medalia artizanală M. Eminescu emisă de Iulius Popa din Bălţi.
În expoziţie sunt etalate şi insigne emise de Cercul Militar Naţional, 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, insigne emise de Liga Culturală din România, cele emise de Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani, da şi concursuri Mihai Eminescu. Un loc însemnat în expoziţie îl ocupă placheta Festivalului Mihai Eminescu de la Dumbrăveni-Suceava.
În continuare sunt prezentate medaliile Salcia lui David şi Salcâmul lui Eugen Rascenco dar şi un panou cu mărţişoare numismatice Mihai Eminescu dar şi icoana Părintelui limbii române Mihai Eminescu.
De asemenea, în vitrine sunt etalate medalii Eminescu şi Creangă, Eminescu şi Veronica Micle, Eminescu şi Slavici, Eminescu şi Enescu, Eminescu şi Şandor Petőfi dar şi medalii reprezentând edificii purtând numele Mihai Eminescu – Casa Memorială de la Ipoteşti; 50 de ani de la înfiinţarea Teatrului din Botoşani, Şcoala din comuna Lipova, jud. Bacău, Liceul Teoretic Bârlad etc.
De asemenea, în expoziţie sunt etalate bancnote în valoare de 1000 de lei cu efigia lui Mihai Eminescu din emisiunile din septembrie 1991, mai 1993, mai 1993 eroare (reversul alb), mai 1993 (specimen).
În expoziţie apar de asemenea medalia 150 de ani de la naşterea poetului (anul 2000) dar şi brevetele domnilor Coriolan Chiricheş şi Mihai Cornaci semnate de preşedintele ţării.
De asemenea sunt expuse medalia Meritul Cultural al Republicii Moldova, Moneda comemorativă emisă de Banca Naţională a Republicii Moldova în valoare de 100 de lei, dar şi monede centenar Mihai Eminescu emise în Republica Moldova în 1989 dar şi două coli din emisiunea de timbre 50 de ani de la moartea poetului emise în 1939 în valoare de 5 şi respectiv 7 lei, macheta aparţinând Ioanei Bassarab.
În continuare sunt etalate medalii reprezentând pe Mihai Eminescu la Viena, Odessa, Lemberg, Berlin dar şi medalia şi diploma conferită lui Mihai Cornaci cu prilejul celor 160 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti Mihai Eminescu, medalia şi diploma 120 de ani de la trecerea în eternitate a Luceafărului poeziei româneşti aparţinând aceluiaşi colecţionar şi medalia şi diploma de excelenţă primită cu ocazia celui de-al XXX-lea Simpozion de Numismatică.
În afară de medalii, plachete şi insigne mai sunt etalate statuete, cărţi unicat Mihai Eminescu, fotografii, fanioane, discuri cu imprimări din versurile marelui poet, dar şi drapelul tricolor cu efigia lui Mihai Eminescu.

                                                                                        prof. Dan Mihăilescu

image

image

image