Complexul Muzeal Național Neamț anunță publicul vizitator că începând cu data de 29 iulie 2019 unitatea principală, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, își sistează activitatea.

Cercetări cu caracter biologic

               a. Studii
                - Flora şi vegetaţiei Lacului de baraj natural Cuiejdel, în vederea fundamentării statutului de rezervaţie naturală complexă – 2006;
                - Studiul comparativ al arealelor protejate: Lacul Roşu şi Lacul Cuiejdel – 2007;
                - Studiul biologic al rezervaţiei naturale avifaunistice – Lacul de baraj Pângăraţi – 2008;
                - Studii floristice şi fitocenologice în Parcul Naţional Hăşmaş-Cheile Bicazului – 2009;
                - Studiul vegetaţiei rezervaţiei naturale complexe, Lacul de baraj natural Cuiejdel – 2010.

               b. Colaborare la Programul de cercetare ştiinţifică AGRAL cu Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” cu tema: Cercetări eco-biologice şi sistematice privind cunoaşterea şi refacerea pajiştilor degradate de la confluenţa Moldovei cu Siretul – 2006-2007.

               Coordonator: N. Lăcătuş.

Cercetări paleontologice şi biologice în zonele Cozla şi Cuiejdel