Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Cercetări cu caracter biologic

               a. Studii
                - Flora şi vegetaţiei Lacului de baraj natural Cuiejdel, în vederea fundamentării statutului de rezervaţie naturală complexă – 2006;
                - Studiul comparativ al arealelor protejate: Lacul Roşu şi Lacul Cuiejdel – 2007;
                - Studiul biologic al rezervaţiei naturale avifaunistice – Lacul de baraj Pângăraţi – 2008;
                - Studii floristice şi fitocenologice în Parcul Naţional Hăşmaş-Cheile Bicazului – 2009;
                - Studiul vegetaţiei rezervaţiei naturale complexe, Lacul de baraj natural Cuiejdel – 2010.

               b. Colaborare la Programul de cercetare ştiinţifică AGRAL cu Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” cu tema: Cercetări eco-biologice şi sistematice privind cunoaşterea şi refacerea pajiştilor degradate de la confluenţa Moldovei cu Siretul – 2006-2007.

               Coordonator: N. Lăcătuş.

Cercetări paleontologice şi biologice în zonele Cozla şi Cuiejdel

*

               Cercetările biologice au ca scop cunoașterea biodiversității, cu precădere a speciilor prezente în zona Neamțului. Datele sunt raportate la cele cunoscute deja din Europa și la situația din vestul regiunii Palearctice.
               Totodată cercetările au ca scop direct atât cunoașterea patrimoniului natural din zona istorică a Neamțului, cât și îmbogățirea patrimoniului Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț.
               Colecția Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț este cea mai completă colecție științifică din județul Neamț. Datele adunate de-a lungul timpului au fost publicate în reviste științifice de specialitate cu renume național și internațional.

               1. Comunicări științifice (sesiuni științifice/ simpozioane naționale și workshop-uri):
               a. PRICOP EMILIAN, NEGREA BOGDAN-MIHAI, 2017, NOTES REGARDING SOME OF THE MOST INFAMOUS INVASIVE ALIEN PLANT SPECIES FROM BISTRIȚA RIVER BASIN, (NEAMȚ AND SUCEAVA COUNTIES, ROMANIA); SYMPOSIUM 'ECOLOGY AND PROTECTION OF ECOSYSTEMS' THE XII TH EDITION, Facultatea de Științe a Universității „VasileAlecsandri” din Bacău (România), Secțiunea: Biodiversity of terrestrial organisms, p. 84-85.
               b. EMILIAN PRICOP, VASILE DIACONU, 2017, CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF SALT TOLERANT PLANT SPECIES FROM TWO DEGRADED PREHISTORIC SALT EXPLOITATION SITES, SITUATED NEAR BĂLȚĂTEȘTI (NEAMȚ COUNTY, NORTHEASTERN ROMANIA), SYMPOSIUM 'ECOLOGY AND PROTECTION OF ECOSYSTEMS' THE XII TH EDITION, Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Secțiunea: Ecology and sustainable development, p. 165-166.
               c. Emilian Pricop, Bogdan-Mihai Negrea, 2019, Invasive plant species in the spreading process in Bistrița River Basin (Romania). Simpozionul Național PETRODAVA, ediția I, p. 60-63.
               d. Bogdan-Mihai Negrea, Emilian Pricop, 2019, Reconsideration of Pietrosia laevitomentosa Nyárády ex Sennikov based on new, published, genetical classification of Andryalla genus. Simpozionul Național PETRODAVA, ediția I, p. 64-66.
               i. EmilianPricop, Bogdan Mihai Negrea, 2019, Researches on the invasive alien plant species of Bistrița river basin, Romania. „Deltas & Wetlands” DDNI Scientific Event Community, 27-th edition, Section I: Biodiversity and nature conservation. Deltas and Wetlands (Book of Abstracts), vol. 6, Tulcea - 2019, p. 21-22. (poster presentation)              
               k. EmilianPricop, Bogdan Mihai Negrea, 2019, The rarest fairyflies (Hymenoptera: Mymaridae) from Romania, with regards to species distribution - linked to the natural environment and some rare habitats. Deltas & Wetlands” DDNI Scientific Event Community, 27-th edition, Section I: Biodiversity and nature conservation. Deltas and Wetlands (Book of Abstracts), vol. 6, Tulcea - 2019, p. 22. (poster presentation)              
               l. Emilian Pricop, Bogdan-Mihai Negrea, Paul Nicolae Filip, Ioan Valentin Petrescu-Mag, 2019, The floristic study of an interesting swamp reservefrom Sâncrăieni, Harghita County, Romania. Simpozionul Științific Aniversar „50 de ani de Științe Naturale”, MUZEUL DE ȘTIINȚE NATURALE PIATRA-NEAMȚ, comunicări, p. 8.              
               m. Bogdan-Mihai NEGREA, Emilian PRICOP, 2020, Utilizarea dronelor în vederea cartării habitatelor, în cazul unor specii rare de plante, din estul României. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE „D. BRANDZA” Ediția a XXVI-a, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, 6 noiembrie 2020, pag. 56.              
               n. Emilian PRICOP, Bogdan-Mihai Negrea, 2020, Trecerea în revistă a datelor cu privire la distribuția și impactul unor specii invazive de plante din bazinul râului Bistrița (din județele Bacău, Neamț, Harghita, Suceava și Maramureș - România). SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE „D. BRANDZA” Ediția a XXVI-a, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București,, 6 noiembrie 2020, pag. 58-59.              
               o. Emilian PRICOP, 2020, Importanța colecțiilor muzeale, respectiv a herbarului în cercetarea biodiversității și a mediului înconjurător, în județul Neamț (România). SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE „D. BRANDZA” Ediția a XXVI-a Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, 6 noiembrie 2020, pag. 58.              
               p. NEGREA Bogdan - Mihai, PRICOP Emilian, 2020, USING DRONES TO MAP RARE PLANT HABITATS FROM EASTERN ROMANIA, Biology and Sustainable Development – December 3rd, 2020, ”Ion Borcea” Natural Science Museum Complex of Bacău, pag. 26.              
               q. PRICOP Emilian, NEGREA Bogdan-Mihai, 2020, REVIEW REGARDING THE DISTRIBUTION AND IMPACT OF SOME ALOCHTONOUS AND ALSO INVASIVE PLANT SPECIES FROM BISTRIȚA RIVER BASIN (BACĂU, NEAMȚ, HARGHITA, SUCEAVA AND MARAMUREȘ COUNTIES - ROMANIA), Biology and Sustainable Development – December 3rd, 2020, ”Ion Borcea” Natural Science Museum Complex of Bacău pag. 27.              
               r. PRICOP Emilian, ANDRIESCU Ionel, MOGLAN Ioan - MYMARIDAE (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA) FROM CEAHLĂU NATIONAL PARK AND FROM A FEW SURROUNDING AREAS, Biology and Sustainable Development – December 3rd, 2020, ”Ion Borcea” Natural Science Museum Complex of Bacău, pag. 33.              
               s. PRICOP Emilian, 2021, IMPORTANȚA HERBARULUI MUZEAL ÎN CERCETAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEȚUL NEAMȚ ŞI ȊMPREJURIMI, Simpozionul Național PETRODAVA ediția a II-a, 22-23 iunie, pag. 71-72,
               t. PRICOP Emilian, NEGREA Bogdan-Mihai, 2021, REVIEW REGARDING THE DISTRIBUTION AND IMPACT OF A FEW ADVENTIVE PLANT SPECIES FROM BISTRITA RIVER BASIN. A COMPREHENSIVE SPECIES LIST, Simpozionul Național PETRODAVA ediția a II-a, 22-23 iunie, pag. 73-74;
               u. Negrea Bogdan Mihai, Stoilov-Linu Valeriu, Pricop Emilian, Făgăraș Marius, 2021, ”Specii invazive din habitatele montane și mecanismele care favorizează expansiunea lor în habitatele native. Studiu de caz – bazinul superior al râului Bistrița”, a 15-a Conferință națională științifică și informală a Centrului de Economie Montană CE-MONT Vatra Dornei/INCE/Academia Română: ”DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A ZONEI MONTANE-TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE ÎN PERIOADA POST-PANDEMICĂ”, CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ CE-MONT VATRA DORNEI/ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „Costin C. Kirițescu” AL ACADEMIEI ROMÂNE/ ACADEMIA ROMÂNĂ, 14 sept. 2021, pag. 5.
               v. PRICOP Emilian, NEGREA Bogdan Mihai, FĂGĂRAȘ Marius - DISTRIBUTION OF SOME INVASIVE PLANT SPECIES IN THE BISTRITA RIVER BASIN, THE SCIENTIFIC SYMPOSIUM BIOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE 19TH EDITION ONLINE,Section II – Plant Biology, Microbiology & Biotechnology, December 2nd, December 2nd, 2021 Bacău, Romania, pag. 42;

               2. PUBLICAȚII (capitole de carte, articole/lucrări publicate):
               a. PRICOP E., 2017, Considerații privind vegetația halofilă de la Bălțătești și Ghindăoani, lucrare publicată în volumul colectiv: Izvoarele sărate din microzona Agapia-Bălțătești- Ghindăoani, Piatra-Neamț 2017, Coordonatorul seriei: Vasile Diaconu, Editor: Ciprian-Dorin Nicola, Editura "Constantin Matasă", pag. 35-44.
               b. Pricop E., NegreaB.-M., 2018 Considerations concerning the distribution and impact of the most infamous invasive plant species from Bistrița River Basin (Neamț and Suceava Counties, Romania). AAB Bioflux 10(1):40-56.              
               c. PRICOP E., FILIP P. N., NEGREA B.-M., 2019 FLORISTIC STUDY OF A PROTECTED WETLAND FROM BORSAROS-SANCRAIENI, HARGHITA COUNTY, ROMANIA. AAB BIOFLUX 11(2):97-108.
               d. Hassan Gahahari, Emilian Pricop, Gary Gibson, Mohammad Hayat, GennaroViggiani, 2021, Chapter 13 FamilyMymaridae Haliday, 1833, Chalcidoidea of Iran, Editedby: Hassan Gahahari et al., CAB International 2021 (CABI), pag.: 269-278;
               e. NEGREA Bogdan-Mihai, PRICOP Emilian, STOILOV-LINU Valeriu, 2021, Considerations on the ecology and spread of the species Reynoutria japonica Houtt in the Bistrița Rivers Basin – first note, Journal of Montanology, vol. XII – 2020, (published in April 2021), pag.: 62-69;
               f. PRICOP Emilian, STOILOV-LINU Valeriu, NEGREA Bogdan-Mihai, 2021, Review Regarding the Distribution and Impact of Some Non-Native Plant Species from Bistrita River Basin; A Comprehensive Species Inventory, Scientific Annals of the Danube Delta Institute, vol. 26, 2021, pag.: 69-96;
               g. PRICOP EMILIAN, 2022, Influența schimbărilor climatice asupra sistemelor agricole montane integrate, Lucrări prezentate în cadrul Seminarului Științific 06-08.10.2021 ICDM

               3. CERCETAREA PATRIMONIULUI
               Au fost organizate cercetări ale patrimoniului natural de pe valea râului Bistrița în principal din județele Neamț și Suceava, prin intermediul Acordului de colaborare nr. 162/26.07.2021, încheiat între Centrul de Economie Montana “CE-Mont” și Complexul Muzeal Național Neamț, în vederea organizării de deplasări în teren și evenimente științifice specifice domeniului, în cadrul instituțiilor partenere, pentru a colecta și identifica material științific botanic. De asemenea s-a urmărit realizarea unor studii, elaborarea și publicarea de lucrări științifice, cu scopul de a îmbogăți patrimoniul Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț.
               În perioada 27-30 iulie 2021 domnul muzeograf dr. Emilian Pricop a efectuat un stagiu de cercetare în cadrul Ce-Mont, în baza cererii 163/26.07.2021.
               De asemenea au fost efectuate cercetări asupra colecției botanice Prof. D. Mititelu.

Galerie foto (click pentru a vizualiza)