Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Cercetări arheologice

               * vezi, în principal: R. Munteanu, D. Garvăn, Cercetări arheologice în judeţele Neamţ şi Bacău (2004-2006), în MemAntiq, XXIV (2007), 2008, p. 525-534; D. Garvăn, R. Munteanu, Cercetări arheologice efectuate în perioada 2007-2010, în MemAntiq XXV-XXVI, 2010, p. 537-561, precum şi cronicile cercetărilor arheologice din România, din anii 2007-2010.

               a. Săpături sistematice:
               1. Poduri-Dealul Ghindaru; 2006-2009; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), D. Monah, R. Munteanu, D. Garvăn, C. Preoteasa, D. Nicola, L. Uţă;

               Istoricul cercetărilor - extras din Poduri-Dealul Ghindaru - O Troie in Subcarpații Moldovei - Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Poduri – Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei, BMA, XIII, 2003

               Pe aceeasi tema: Poduri-Dealul Ghindaru - Cercetările arheologice din Caseta C 2005-2009 - Gheorghe Dumitroaia, Roxana Munteanu, Constantin Preoteasa, Daniel Garvăn, BMA XXII, 2009

               2. Ţolici-Hălăbutoaia; 2007, 2008 şi 2010; colectiv din partea CMJ: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), R. Munteanu, D. Garvăn, V. Diaconu;

               3. Roşiori-Ţarina Veche sau La Humărie; 2007; G.D. Hânceanu.

               Cercetările arheologice de Roșiori-Dulcești (Jud. Neamț) 2004-2007, 2015-2016.

               b. Săpături preventive:
               1. Piatra-Neamţ - Curtea Domnească; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), A. Bătrâna, R. Munteanu, D. Garvăn, S. Ceauşu, L. Uţă, V. Diaconu;
               2. Piatra-Neamţ-Terasa Gospodinelor; 2008; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), R. Munteanu, D. Garvăn;
               3. Piatra-Neamţ - str. V.A. Urechia, nr. 3; 2010; R. Munteanu;
               4. Podoleni-Conacul Crupenschi; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), D. Garvăn, R. Munteanu;
               5. Săbăoani-La Izlaz/La Izvoare; 2010; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), G.D. Hânceanu, A. Ciobanu;
               6. Ştefan cel Mare-Conac şi Biserica Sf. Gheorghe; 2009; D. Garvăn, V. Diaconu;
               7. Tg. Neamţ-Cetatea Neamţ; 2008; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil şantier), A. Bătrâna, R. Munteanu, V. Diaconu,, D. Garvăn.

               c. Supravegheri:
               1. Dulceşti-Biserica Pogorârea Sf. Duh; 2008; A. Ciobanu, G.D. Hânceanu;
               2. Făurei-Podul lui Pavel; 2007; Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn;Morminte medievale descoperite cu ocazia săpăturilor preventive la Cetatea Neamţ (stânga) şi Piatra-Neamţ - Curtea Domnească (dreapta)

               3. Pângăraţi-Livadă; 2010; D. Garvăn;
               4. Piatra-Neamţ - Bulevardul Decebal nr. 3, 2008, R. Munteanu; str. Fermelor; 2008, Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn; Biserica Văleni, 2010, R. Munteanu, D. Garvăn; Pârtia de schi, 2009, D. Nicola;
               5. Roman-str. Ştefan cel Mare nr. 7; 2007; G.D. Hânceanu;
                6. Sagna-Biserica Sf. Nicolae şi Baza Sportivă; 2009; Gh. Dumitroaia G.D. Hânceanu şi A. Ciobanu.

               d. Constatări:
               1. Brăşăuţi-Vatra Satului; 2009; R. Munteanu, D. Garvăn;
               2. Mastacăn-În Livadă; 2007; Gh. Dumitroaia, D. Nicola, R. Munteanu, D. Garvăn;
               3. Piatra-Neamţ-Casa Lalu; 2009; R. Munteanu;
               4. Roman-str. Tineretului, nr. 9; 2009; A. Ciobanu.

               e. Periegheze:
               1. Borleşti-D. Cucu, D. Runcu, D. Puricenilor; 2009, 2010; R. Munteanu şi D. Garvăn;
                2. Cârligi-În Cimitir; 2008; D. Garvăn, R. Munteanu, Gh. Dumitroaia;
               3. Girov-Ghigoieşti; 2010; D. Garvăn, R. Munteanu, S. Ceauşu
                4. Ştefan cel Mare-Părăul Bahna; 2009; D. Garvăn, C. Preoteasa;
               5. Ţolici-Cimitir; 2009-2010; D. Garvăn, V. Diaconu;
               6. Zona Tg. Neamţ; 2007-2010; V. Diaconu.

               f. Granturi cu caracter arheologic:
               1. Cercetări pluridisciplinare privind răspândirea şi evoluţia modului de viaţă agricol în neolitic (mileniile VI-IV î.Hr.), la est de Carpaţii Răsăriteni, director: L. Bejenaru (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi); membri din partea CMJ Neamţ : D. Monah, Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa şi D. Garvăn;
               2. Exploatarea sării în preistoria României, director: D. Monah, membri: Gh. Dumitroaia, F. Monah, D. Nicola, R. Munteanu, D. Garvăn, C. Preoteasa.
În aceeaşi categorie poate fi înscrisă şi misiunea arheologică româno-franceză Exploatarea preistorică a izvoarelor de apă sărată din Moldova (Coopération franco-roumaine en archéologie, Ambassade de France en Roumanie, 2009, p. 13-20.), începută în anul 2004 şi continuată în ultimii ani; au participat, din partea CMJ, Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn şi D. Nicola.

Cercetări în zona cu izvoare sărate

              D. Garvăn, R. Munteanu, Cercetări arheologice efectuate de Complexul Muzeal Județean Neamț în anii 2011-2012, în MemAntiq XXVIII.
              V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2013-2014), în MemAntiq XXIX-XXX.
              V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în MemAntiq XXXI-XXXII.

Cercetarea, valorificarea și promovarea patrimoniului arheologic

               În ultimii ani localitățile urbane și rurale din județul Neamț au beneficiat de numeroase investiții menite să îmbunătățească calitatea vieții comunității umane din cadrul lor.
               Totodată aceste investiții au prilejuit cercetarea, restaurarea, conservarea, valorificarea (expozițională și publicistică) și promovarea durabilă a unor elemente de patrimoniu cultural, imaterial și material (imobil și mobil) de pe întreg teritoriul județului Neamț, de valoarea cultural-științifică excepțională.

               a. Proiecte internaționale de cercetări arheologice interdisciplinare:
               1. Cercetări arheologice neinvazive în cuprinsul așezărilor neolitice (cultura Starčevo-Criș și cultura ceramicii liniare) și a punctelor de exploatare a sării din Subcarpații Moldovei (județul Neamț) – în colaborare cu Universitatea din Regensburg (Germania) și Universitatea din Rzeszów (Polonia).
               2. Cercetări arheologice neinvazive în cuprinsul așezărilor eneolitice (complexul cultural Precucuteni-Cucuteni) din Subcarpații Moldovei (județul Neamț) – în colaborare cu Universitatea „Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg (Germania).
               b. Cercetări arheologice aferente proiectelor de reabilitare a monumentelor istorice:
               1. Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a ansamblului Mănăstirii Tazlău, județul Neamț.
               2. Conservarea și restaurarea zidului de incintă al Mănăstirii Bistrița și amenajarea Lapidariului.
               3. Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural „Hanul de la Șerbești”, din sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț.
               4. Consolidarea și restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Turturești, comuna Girov, județul Neamț.
               5. Reabilitarea Bisericii „Sfinții Voievozi” din satul Cășăria, comuna Dobreni, județul Neamț.
               6. Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț.
               7. Amenajarea monumentului istoric „Parcul cu Lacuri” din comuna Costișa, județul Neamț.
               8. Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul ansamblului Mănăstirii Văratec.
               9. Reabilitarea și integrarea turistică a monumentului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe”, Roman.

               c. Cercetări arheologice aferente proiectelor de infrastructură:
               1. Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacității de transport pe teritoriul Moldovei, județul Neamț.
               2. Conductă de transport gaze naturale Târgu Neamț - Bălțătești (inclusiv alimentare cu energie electrică a stației de protecție catodică).
               3. Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru drum de mare viteză Bacău - Pașcani, județul Neamț (Autostrada Moldovei – A7).
               4. Elaborare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț, județul Neamț (Autostrada Unirii – A8).
               5. Modernizare drum județean DJ 208 P, Dragomirești-Bârgăoani, km 1 + 850 – km 8 + 470, județul Neamț.
               6. Modernizare drum județean DJ 201 C, Adjudeni, km 9 + 000 – km 10 + 500, județul Neamț.
               7. Modernizare drum județean DJ 157 H, Girov-Dochia-Mărgineni, km 9 + 000 – km 14 + 000; km 17 + 500 – km 18 +500, județul Neamț.
               8. Modernizare drum județean DJ 155 B, Țolici, km 11 + 500 – km 17 + 000, județul Neamț.
               9. Modernizare drumuri locale comuna Ceahlău.
               10. Alimentare cu gaze naturale localitățile Luțca și Sagna din comuna Sagna, județul Neamț.
               11. Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Secuieni, cu satele Secuieni, Secuienii Noi și Basta, județul Neamț.
               12. Înființare distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Trifești, localitatea Trifești, județul Neamț.
               13. Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. Alexandru cel Bun, str. Mihail Sadoveanu și str. V.A. Urechia din Piatra-Neamț.
               14. Implementare sistem management inteligent al traficului în municipiul Piatra-Neamț.
               15. Construirea infrastructurii subterane pentru rețele de telecomunicații în municipiul Piatra-Neamț.

               d. Cercetări arheologice sistematice:
               2017-2021: Roșiori, comuna Dulcești, jud. Neamț.
               2020, 2021: Piatra-Neamț - Poiana Cireșului, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2020, 2021: Topolița - La Nord-Vest de Sat, comuna Grumăzești, județul Neamț.
               2020, 2021: Siliștea-Cetățuia, comuna Români, județul Neamț.

               e. Cercetări arheologice preventive
               2012: Dărmănești, Piatra Neamț; colectiv: D. Garvăn (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu, S. C. Ceaușu, R. Munteanu, Gh. Dumitroaia; bibliografie: D. Garvăn, G.-D. Hânceanu, C. C. Roman, S. C. Ceauşu, Date generale privind aşezarea carpică de la Piatra Neamţ-Dărmăneşti, în Acta Musei Tutovensis, IX-X, 2014, p. 79-86; D. Garvăn, G.-D. Hânceanu, S. C. Ceauşu, R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, Piatra-Neamţ – Dărmăneşti. Raport de cercetare arheologică preventivă (2012), în Memoria Antiqvitatis, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 161-201; D. Garvăn, S. C. Ceauşu, G.-D. Hânceanu, V. M. Groza, L. Munteanu, Cimitirul medieval de la Piatra Neamţ-Dărmăneşti. Cercetările preventive din anul 2012, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015.
               2011, 2014: Curtea Domnească, Piatra Neamț; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), A. Bătrîna, R. Munteanu, D. Garvăn, L. Uță, S. C. Ceaușu, C. D. Nicola, V. Diaconu, G.-D. Hânceanu, Fl. Macoveiu; bibliografie: Gh. Dumitroaia; A. Bătrîna, R. Munteanu, D. Garvăn, S. C. Ceaușu, V. Diaconu, L. Uță, C. D. Nicola, G.-D. Hânceanu, Fl. Macoveiu, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Curtea Domnească, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. cIMeC-Institutul de Memorie Culturală, 2012, p. 243-245; Gh. Dumitroaia (coord.), Piatra-Neamț – Curtea Domnească. Rapoarte arheologice, BMA, XXXV, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2016.
               2014-2015: Muzeul Curții Domnești II, Piatra Neamț; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), A. Bătrîna, G.-D. Hânceanu, S. C. Ceaușu, C. D. Nicola, V. Diaconu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2013-2014), în Memoria Antiqvitaris, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 416-417.
               2015: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), S. C. Ceauşu, A. Ciobanu, C. D. Nicola; bibliografie: G.-D. Hânceanu, S. C. Ceauşu, A. Ciobanu, C. D. Nicola, Municipiul Roman, judeţul Neamţ. Punct Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului (nr. 102), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015. cIMeC-Institutul de Memorie Culturală, Gorj, 2016, p. 181-182, 566-569 (pl. I-IV); V. Diaconu, G.-D. Hânceanu, Angela Simalcsik, Mihaela Danu, Un grup de morminte din epoca bronzului descoperit la Roman-Arhiepiscopie. Abordări pluridisciplinare, în Arheologia Moldovei, XXXIX, 2016, p. 347-370; V. Vasilache, O. Mircea, I. Sandu, G.-D. Hânceanu, Studiul unor piese de vestimentaţie descoperite la Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în Restitutio. Buletin de restaurare-conservare, 13, 2019, p. 153-162; O. Mircea, V. Vasilache, G.-D. Hânceanu, I. Sandu, Studiul unor piese de podoabă din secolul al XVI-lea descoperite la Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în Restitutio. Buletin de restaurare-conservare, 13, 2019, p. 163-169; G.-D. Hânceanu, Locuirea din secolele I-II p.Chr. de la Roman (punctul Arhiepiscopie), în Acta Musei Tutovensis. Istorie veche şi arheologie, XVI, 2020, p. 65-75; G.-D. Hânceanu, A. Simalcsik, R. D. Simalcsik, V. Diaconu, L. Munteanu, O. Mircea, V. Vasilache, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești. Rezultatele cercetării preventive din anul 2015, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Editura „Constantin Matasă”, Brăila-Piatra Neamț, 2021.
               2017: Stația 1 Mai-Birou Cadastru, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Investigații arheologice (2017-2018) în Roman și Săbăoani, în Studia Romanensia (Roman – 627 ani de la prima atestare documentară), XVII, 2019 (în curs de publicare).
               2018: Vizavi de Precista Mică, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Investigații arheologice (2017-2018) în Roman și Săbăoani, în Studia Romanensia (Roman – 627 ani de la prima atestare documentară), XVII, 2019 (în curs de publicare).
               2018: Str. Victoriei-casă Bârsan, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Mărturii de locuire din mahalaua poslușnicilor de lângă Episcopia Romanului, în Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem Professoris Ionel Cândea septuagenarii (ed. C. Croitoru), Editura Academiei Române & Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, București-Brăila, 2019, p. 457-484; Idem, Investigații arheologice (2017-2018) în Roman și Săbăoani, în Studia Romanensia (Roman – 627 ani de la prima atestare documentară), XVII, 2019 (în curs de publicare).
               2018: La Izlaz-ZooSab, Săbăoani; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Descoperiri arheologice din așezarea dacilor liberi de la Săbăoani, județul Neamț (punctul La Izlaz-ZooSab), în Acta Musei Tutovensis. Istorie veche şi arheologie, XV, 2019, p. 109-130; Idem, Investigații arheologice (2017-2018) în Roman și Săbăoani, în Studia Romanensia (Roman – 627 ani de la prima atestare documentară), XVII, 2019 (în curs de publicare).
               2018-2020: Biserica Sf. Gheorghe, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu. Rezultate inedite.
               2020: Bistrița-Mănăstirea Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.
               2020, 2021: Tazlău-Mănăstirea Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț.
               2020: Ceahlău-Mănăstirea Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț.
               2020: Cîrligi-Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț.
               2020: Gherăești-Stația de Comprimare a Gazelor, comuna Gherăești, județul Neamț.
               2020: Turturești-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Girov, județul Neamț.
               2021: Săcălușești-Dealul Buga, comuna Agapia, județul Neamț.
               2021: Trifești-Dealul Depozitului, comuna Trifești, județul Neamț.
               2021: Cășăria-Biserica Mășcătești, comuna Dobreni, județul Neamț.
               2021: Izvoare-Râpa Roșie, comuna Bahna, județul Neamț.

               f. Diagnostice arheologice
               2020: Bisericani-Mănăstirea Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.
               2020: Trifești-Dealul Depozitului, comuna Trifești, județul Neamț.
               2020: Trifești-Dealul Cimitirului, comuna Trifești, județul Neamț.

               g. Supravegheri arheologice
               2007: Pietonal Ștefan cel Mare-Casa de Modă/La Mall, Roman; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Obiecte descoperite prin intermediul supravegherilor arheologice de pe teritoriul Romanului, în Din istoria oraşului Roman: 617 ani de la prima atestare documentară, 2009, p. 8-18.
               2008: Stadion Moldova-Biserica de lemn maramureșeană, Roman; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Obiecte descoperite prin intermediul supravegherilor arheologice de pe teritoriul Romanului, în Din istoria oraşului Roman: 617 ani de la prima atestare documentară, 2009, p. 8-18.
               2008: La Școală, Văleni; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu, A. Ciobanu. Rezultate inedite.
               2011: Biserica Sf. Treime, Doljești; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Supravegherea arheologică de la Biserica „Sf. Treime” din Doljeşti (jud. Neamţ), în Memoria Antiqvitatis, XXVIII, 2012, p. 529-546.
               2012-2013: La Bibliotecă, Roman; colectiv: Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Rezultatele arheologice din sondajul fundaţiei bibliotecii romaşcane „George Radu Melidon”, în Din istoria oraşului Roman: 620 ani de la prima atestare documentară, 2012, p. 12-21; Idem, Un nou sondaj arheologic efectuat la biblioteca „George Radu Melidon” din Roman, în Din istoria oraşului Roman: 621 ani de la prima atestare documentară, 2013, p. 12-19; O. Mircea, G.-D. Hânceanu, Descoperiri arheologice din târgul medieval al Romanului (Punctul La Bibliotecă). Catalog de expoziţie, Editura Muşatinia, Roman, 2013; G.-D. Hânceanu, Pipe din Târgul Romanului, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XL, 2013, p. 39-62; Idem, O archebuză din secolul al XVII-lea descoperită în Târgul Romanului, în Arheologia Moldovei, XXXVII, 2014, p. 273-283; Idem, Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), în Zargidava, XIII, 2014, p. 52-69; Idem, Arme medievale descoperite în Târgul Romanului (Punctul La Bibliotecă)/ Armes médiévales découvertes dans la bourgade de Roman (Le point La Bibliotecă), în Istros, XX, 2014, p. 447-464; Idem, Mărturii muşatine din Târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), în Memoria Antiqvitatis, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 203-224; Idem, Oraşul de sub oraşul Roman. Ateliere meşteşugăreşti medievale, în Magazin Istoric, S.N. nr. 8 (581), 2015, p. 88; Idem, Prelucrarea oaselor şi coarnelor animaliere de către meşterii medievali ai Romanului, în Miscellanea historica et archaeologica in honorem Vasile Ursachi octogenarii (ed. C. Croitoru, G. D. Hânceanu), Editura Istros, Brăila, 2015, p. 413-428; G.-D. Hânceanu, L. Munteanu, Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), în Arheologia Moldovei, XXXVIII, 2015, p. 157-174; G.-D. Hânceanu, L. Munteanu, Monede descoperite în atelierele meşteşugăreşti din Târgul Romanului (punctul La Bibliotecă), în Arheologia Moldovei, XXXIX, 2016, p. 141-152; G.-D. Hânceanu, Un complex arheologic din secolul al XVII-lea descoperit în târgul Romanului, în Zargidava, XV, 2016, p. 158-175; Idem, Ceramica otomană descoperită la Roman, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XLIII, 2016, p. 41-60; Idem, Ceramica maiolică şi habană din colecţia Muzeului de Istorie Roman, în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 119-127; Idem, Două ateliere meşteşugăreşti din târgul medieval al Romanului (secolele XV şi XVII). Rezultatele supravegherilor şi săpăturilor din anii 2012-2013, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2017.
               2013: Str. Ștefan cel Mare-Lângă Biserica Sfânta Tereza, Roman; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu, A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Supravegherea arheologică de pe strada Ştefan cel Mare (Punctul Lângă Biserica Sfânta Tereza), în Studia Romanensia (Roman – 622 ani de la prima atestare documentară), XII, 2014, p. 6-12; V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2013-2014), în Memoria Antiqvitatis, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 418.
               2014: La Piață-parcare etajată, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Supravegherea arheologică de la Roman (2014), punctul La Piaţă-parcarea etajată, în Studia Romanensia (Roman – 624 ani de la prima atestare documentară), XIV, 2016, p. 11-29; G.-D. Hânceanu, L. Munteanu, Monede descoperite în Roman-La Piaţă, în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 289-302.
               2014, 2015: La Școală, Brășăuți; Gh. Dumitroaia (responsabil de șantier), G.-D. Hânceanu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2013-2014), în Memoria Antiqvitatis, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 414-415; Idem, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 494-495.
               2015: Mănăstire, Tazlău; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), S. Ceaușu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, S. C. Ceauşu, Sat Tazlău, comuna Tazlău, judeţul Neamţ. Punct Mănăstirea Tazlău (nr. 109), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015. cIMeC-Institutul de Memorie Culturală, Gorj, 2016, p. 204-205, 587-588 (pl. I-II); V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 504; G.-D. Hânceanu, Morminte din cimitirul Mănăstirii Tazlău. Rezultatele supravegherii arheologice din anul 2015, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XLIV, 2017, p. 49-70.
               2015: Biserica Sf. Treime-așezământ pastoral, Doljești; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 496-497; G.-D. Hânceanu, Cuptoarele de ars piatră de var ale meșterilor Bisericii Sf. Treime din Doljești (jud. Neamț), în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XLV, 2018, p. 43-67.
               2016: Ruine Beci I, Piatra Neamț; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), C. D. Nicola, S. Ceaușu, Al. Gafincu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 500-501.
               2016: Grădina Mică, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 503.
               2018: Carrefour-piață, Roman; G.-D. Hânceanu (responsabil de șantier), A. Ciobanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Medalion religios din secolul al XIX-lea descoperit în Roman/Religious XIX century medallion discovered in Roman, în Istros (In honorem annos LXXV peragentis professoris emeriti Victor Spinei oblata), XXIV, 2018, p. 351-358; Idem, Investigații arheologice (2017-2018) în Roman și Săbăoani, în Studia Romanensia (Roman – 627 ani de la prima atestare documentară), XVII, 2019 (în curs de publicare).
               2020: Bistricioara-Biserica „Sfinții Voievozi”, comuna Ceahlău, județul Neamț.
               2020: Borniș-Mâlești, comuna Dragomirești, județul Neamț.
               2020: Borniș-Obârșia, comuna Dragomirești, județul Neamț.
               2020: Brășăuți-La Școală, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț.
               2020: Brășăuți-Vatra Satului, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț.
               2020: Buhalnița-Biserica „Intrarea în Biserică”, comuna Hangu, județul Neamț.
               2020: Ceahlău-Palatul Cnejilor, comuna Ceahlău, județul Neamț.
               2020: Piatra-Neamț - Curtea Domnească, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2020: Piatra-Neamț - Ansamblul Urban „Str. Alexandru cel Bun”, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2020: Piatra-Neamț - Zona Construită Protejată „Str. Ștefan cel Mare”, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2020, 2021: Piatra-Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2020: Sagna-Biserica „Sf. Nicolae”, comuna Sagna, județul Neamț.
               2020: Traian-Dealul Fântânilor, comuna Zănești, județul Neamț.
               2021: Izvoare-Casa „Elim”, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț.
               2021: Dochia-Cetățuia Sărățica, comuna Dochia, județul Neamț.
               2021: Roznov-Hanul Roznovanu, oraș Roznov, județul Neamț.
               2021: Piatra-Neamț - Parcul „Ștefan cel Mare”, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
               2021: Zănești-Vatra Satului, comuna Zănești, județul Neamț.

               h. Periegheze arheologice
               2008: Pe Deal, Gâdinți; G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ prin periegheze arheologice, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXVII, 2010, p. 100-111.
               2009: Intrarea în sat, Stănița; G.-D. Hânceanu, D. G. Spătariu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ prin periegheze arheologice, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXVII, 2010, p. 99-100. 3. Crăiești – La drum/La nuci; 2009; G.-D. Hânceanu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ prin periegheze arheologice, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXVII, 2010, p. 122-132.                2009-2010: Dealul Hanului - La Iaz, Poienile Oancei; G.-D. Hânceanu, D. G. Spătariu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ prin periegheze arheologice, în Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXVII, 2010, p. 112-121; Idem, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I), în Revista Arheologică, S. N., VIII, 1-2, 2012, p. 202-204.
               2009-2010: Glodeni-La cuptoare, Valea Ursului și Chilii; G.-D. Hânceanu, D. G. Spătariu; bibliografie: G.-D. Hânceanu, Un inel medieval descoperit la Chilii-Valea Ursului (jud. Neamţ), în Din istoria oraşului Roman: 619 ani de la prima atestare documentară, 2011, p. 5-8; Idem, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I), în Revista Arheologică, S. N., VIII, 1-2, 2012, p. 204-221; Idem, Un encolpion descoperit la Chilii-Valea Ursului (jud. Neamţ), în Arheologia Mileniului I p. Chr. (Dunărea Inferioară între stepe şi imperiu) (coord. B. Ciupercă), III, Ploieşti, 2014, p. 321-343; G.-D. Hânceanu, D. Spătariu, Cercetări arheologice de suprafaţă în zona Romanului (Valea Ursului-Chilii), în Memoria Antiqvitatis, XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 375-411.
               2015: Coasta Gherăieștilor, Gherăiești; Gh. Dumitroaia, G.-D. Hânceanu; bibliografie: V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016), în Memoria Antiqvitatis, XXXI-XXXII (2015-2016), 2016, p. 498.
               2019: La Calvar, Spre Rediu, Siliște, La monument, Pe șes, Spre Albuia, La iazul mănăstirii - Buruienești, Rotunda, Buhonca și Doljești; V. Diaconu, I. Stigleț, G.-D. Hânceanu; bibliografie: V. Diaconu, G.-D. Hânceanu, Noi cercetări arheologice de suprafață pe valea mijlocie a Siretului (com. Doljești, jud. Neamț), în Memoria Antiqvitatis, XXXVI (2020), p. 81-96.

               i. Expoziții internaționale
               Europalia - Arts festival - Origins of Europe
               În anul 2019 România a fost invitată de onoare a celei de-a 25-a ediții a prestigiosului Festival Internațional de Artă EUROPALIA, manifestare bienală ce a luat naștere în urmă cu 50 de ani.
               Astfel, timp de patru luni, în perioada 02.10.2019 – 02.02.2020 au fost organizate în Belgia mai multe evenimente cultural-artistice prin intermediul cărora a fost promovat patrimoniul cultural românesc.
               Una dintre aceste manifestări a fost reprezentată de expoziția temporară intitulată Originile Europei. Civilizații preistorice între Carpați și Dunărea de Jos.
               Între instituțiile participante se numără și Complexul Muzeal Național Neamț, care a contribuit la eveniment cu câteva dintre piesele de patrimoniu ce îmbogățesc colecțiile Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni, Muzeului de Istorie și Arheologie, ambele din Piatra-Neamţ, și Muzeului de Istorie Roman.
               Madrid 2021 - Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane
               Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de relații diplomatice între Spania și România, la Muzeul Naţional de Arheologie din Madrid a fost organizată o expoziție-eveniment numită Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane (anul 2021), în cadrul căreia au fost expuse 835 de artefacte deosebit de valoroase, aparținând inclusiv Complexului Muzeal Național Neamț.               j. Organizări de manifestări cultural-științifice naționale
               • Simpozionul Național Petrodava, ediția a II-a, Complexul Muzeal Național Neamț, Piatra-Neamț, 22-24 iunie 2021 (Organizatori: C.-D. Nicola, I. Grădianu, C. Preoteasa, M.-C. Verzea, O. Mircea, S. Trăistariu).


               k. Manifestări științifice internaționale
               • Conferința Științifică Internațională Arheologie interdisciplinară. Metode, studii, rezultate / International Scientific Conference Interdisciplinary archaeology. Methods, studies, results / Nauchnaya mezhdunarodnaya konferentsiya Mezhdistiplinarnaya arkheologiya. Metody, issledovaniya, rezultaty, Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” - Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale, Orheiul Vechi - Climăuții de Jos, Republica Moldova, 14-17 august 2021.
               C. Preoteasa, A. Gligor, C. Trif, Descoperiri izolate de vestigii arheologice în Culoarul Siretului (județul Neamț, România).
               S.-C. Ceaușu, A. Gafincu, C. Preoteasa, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turturești (comuna Girov, județul Neamț, România).


               • 27th EAA Annual Meeting Widening Horizons, Kiel, Germany, 06-11 september 2021, Theme no. 6: Material Culture Studies and Societes, Session no. 514: Small but Significant: Explore Neo-Eneolithic Miniature Representations as Material Objects.
               C. Preoteasa, C.-D. Nicola, „The Micro-Universe” of the Human Communities belonging to the Precucuteni-Cucuteni-Tripolye Cultural Complex. Brief Analysis.
               • 27th EAA Annual Meeting Widening Horizons, Kiel, Germany, 06-11 september 2021, Theme no. 7: From Global to Local: Baltic-Pontic Studies, Session no. 470: Recent Chronology: Challenging Copper Age Historical Narratives in Central South-Eastern and Eastern Europe.
               C. Preoteasa, D. Mischka, C. Mischka, Take the Whole Valley ! Non-invasive Settlement Archaeology of the Cucuteni Civilization in the Neamț Depression of the Moldavian Subcarpathians (Romania).
               • Conferința Științifică Internațională Istorie – Arheologie – Muzeologie, ediția a XXXI-a, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, 28-29 octombrie 2021.
               C. Preoteasa, D. Bogdan, B. Bobînă, A. Gafincu, C. Trif, O nouă așezare hallstattiană aparținând culturii Corlăteni-Chișinău descoperită la Săcălușești (județul Neamț, România).
               • Sesiunea Științifică Internațională Pontica. Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic, ediția a 54-a, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19 noiembrie 2021.
               C. Preoteasa, C. Micu, L. Carozza, A. Burens, F. Mihail, Noi date cronologice referitoare la culturile Gumelnița și Cucuteni evidențiate de cercetările arheologice de la Carcaliu (județul Tulcea).

               l. Manifestări științifice naționale
               • Simpozionul Național Petrodava, ediția a II-a, Complexul Muzeal Național Neamț, Piatra-Neamț, 22-24 iunie 2021.
               S.-C. Ceaușu, A. Gafincu, C. Preoteasa, Sondajele arheologice efectuate în anul 2020 la vechea biserică a Mănăstirii Bisericani.
               C. Preoteasa, S.-C. Ceaușu, C. Mischka, Hanurile de la Șerbești (satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț).
               • Simpozionul Național Arheologie în pandemie. Rezultate ale cercetărilor arheologice recente din România, Zilele Academice Ieșene, ediția a XXXVI-a, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheologie Iași, Iași, 21-23 octombrie 2021.
               C. Preoteasa, A. Gligor, M. Dunca, R. Trif, C. Trif, Rezultatele cercetărilor arheologice preventive efectuate în anul 2021 în cuprinsul așezării carpice de la Trifești-„Dealul Depozitului” (județul Neamț).

               m. Publicații
               • C. Mischka, C. Preoteasa, New data on the Chalcolithic sites of Traian, Northeastern Romania, în M. Dębiec, T. Saile (eds.), A planitiebus usque ad montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagesimo quinto oblata, Ressoviae, 2020, p. 391-397.
               • C. Preoteasa, Fl. Vlad, A. Bălășescu, R. Coman, Noi date cronologice referitoare la culturile Cernavodă I și Cucuteni obținute în urma cercetărilor arheologice de la Săveni (județul Ialomița), în Cercetări Arheologice, XXVII, București, 2020, p. 387-401.
               • E.-C. Nițu, M. Cârciumaru, O. Cîrstina, Fl. I. Lupu, M. Leu, M.C. Văleanu, C. Preoteasa, V. Diaconu, H. Ghiță, E.-A. Purcaru, Piatra Neamț, jud. Neamț, punct: Valea Doamnei, Poiana Cireșului, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2019, LIV, Bucureşti, 2020, p. 276-279.
               • V. Diaconu, A.-M. Gafincu, G.-D. Hânceanu, C. Preoteasa, D.-I. Stigleț, Topolița, com. Grumăzești, jud. Neamț, punct: La Nord-Vest de Sat, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2019, LIV, Bucureşti, 2020, p. 392-397.
               • M. Cârciumaru, O. Cîrstina, R. Dincă, C. Preoteasa, O râșniță preistorică descoperită la „Poiana Cireșului” – Piatra-Neamț, în Memoria Antiquitatis, XXXVI (2020), Piatra-Neamț, 2021, p. 51-60.
               • C. Preoteasa, D. Bostan, In Memoriam Mircea Răsvan Ciacâru, în Memoria Antiquitatis, XXXVI (2020), Piatra-Neamț, 2021, p. 199-207.
               • S.-C. Ceaușu, A. Gafincu, C. Preoteasa, Sondajele arheologice efectuate în anul 2020 la vechea biserică a Mănăstirii Bisericani, în Petrodava, II, Piatra-Neamț, 2021, p. 121, 122.
               • C. Preoteasa, S.-C. Ceaușu, C. Mischka, Hanurile de la Șerbești (satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț), în Petrodava, II, Piatra-Neamț, 2021, p. 124-126.
               • C. Preoteasa, A. Gligor, C. Trif, Descoperiri izolate de vestigii arheologice în Culoarul Siretului (județul Neamț, România), în Arheologie interdisciplinară. Metode, studii, rezultate / Interdisciplinary archaeology. Methods, studies, results / Mezhdistiplinarnaya arkheologiya. Metody, issledovaniya, rezultaty, 14-17 august 2021, Orheiul Vechi - Climăuții de Jos, Chișinău, 2021, p. 82, 83.
               • S.-C. Ceaușu, A. Gafincu, C. Preoteasa, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turturești (comuna Girov, județul Neamț, România), în Arheologie interdisciplinară. Metode, studii, rezultate / Intredisciplinary archaeology. Methods, studies, results / Mezhdistiplinarnaya arkheologiya. Metody, issledovaniya, rezultaty, 14-17 august 2021, Orheiul Vechi - Climăuții de Jos, Chișinău, 2021, p. 84, 85.
               • C. Preoteasa, D. Mischka, C. Mischka, Take the Whole Valley ! Non-invasive Settlement Archaeology of the Cucuteni Civilization in the Neamț Depression of the Moldavian Subcarpathians (Romania), în 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021). Abstract Book, Praga, 2021, p. 722.
               • C. Preoteasa, C.-D. Nicola, „The Micro-Universe” of the Human Communities belonging to the Precucuteni-Cucuteni-Tripolye Cultural Complex. Brief Analysis, în 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021). Abstract Book, Praga, 2021, p. 838.